Obsługa księgowa

W naszej ofercie dla firm znajdują się:

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (zasady ogólne)
  • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
  • prowadzenie ewidencji i rejestrów dla celów podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie deklaracji i zeznań rocznych

 

kobieta z kalkulatorem